هر آنچه كه هستي باش،اما بهترينش باش

7:40 قبل از ظهر

سخن اغازین 

هر آنچه که هستی باش اما بهترین باش!

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی بوته ای در دامنه ای باش
ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید
اگر نمی توانی درخت باشی، بوته باش  اگر نمی توانی بوته ای باشی ،علف کوچکی باش
وچشم انداز کنار شاهراهی را شادمانه تر کن
اگر نمی توانی نهنگ باشی، فقط یک ماهی کوچک باش
ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه!


 در این دنیا برای همه ما کاری هستکارهای بزرگ وکارهای کمی کوچکتر
وآنچه وظیفه ماست ،چندان دور از دسترس نیست
اگر نمی توانی شاهراه باشی ،کوره راه باش
اگر نمی تونی خورشید باشی ،ستاره باش
با بردن وباختن اندازه ات نمی گیرند

 

پس هر آنچه که هستی باش اما بهترین باش

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

شنبه 12 فروردين 1398برچسب:بهترین , توانستن , ,به قلم: تنها

خواندنی ...................

6:59 بعد از ظهر

 

 

 

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
 

 
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

شنبه 31 خرداد 1393برچسب:,به قلم: تنها

خداباهامه!!!

6:58 بعد از ظهر

http://s4.picofile.com/file/7853683652/aramesheafsane558.jpg

♥♥♥---------♥♥♥
خداوندا …

 

دقیق یادم نیست آخرین بار کی خود را پیدا کردم …

 

اما خوب یادم هست هرگاه که گم شدم ، دستم در دست تو نبود …


♥♥♥---------♥♥♥

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

شنبه 31 خرداد 1393برچسب:,به قلم: تنها

جملات زیبا

9:6 قبل از ظهر

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 18 ارديبهشت 1393برچسب:جملات زیبا ,به قلم: تنها

ارزو .....................................

4:33 بعد از ظهر

نمیگҐ چی میگـלּ ، کے تو سرتـــ بود

یهو دستامو محکــҐ تر گرفتے

تو بودے همـﮧ ے دار و ندارҐ

چے شد هستیمو آخر سر گرفتے

توے قانوלּ احساســـҐ شدیدا

همیـלּ راهے کـﮧ تـــو میرے خلافـﮧ

حالا تنهـــا نشوלּ از مـــלּ همینـﮧ

دو سـﮧ تا آدرس و خطے کـﮧ offe

مطمئنـــҐ یـﮧ روز میفهمے با مـــלּ چـﮧ کردے

سر حرفتـــ باش عزیزҐ ، برنگردے

اگـﮧ برگردے میبینے

مـــלּ به گریـﮧ هاتــــ میخندҐ

در ایـــלּ خــونـﮧ که بازه

در قلبمو رو بـﮧ تـــو می بندҐ

بعد این همـﮧ زندگے باز تو باهاҐ سردے

خــدا لعنتتـــ کنـﮧ وابستــҐ کردے

 

 

 

حالا کـﮧ حرفو تا اینجا کشوندے

چرا پس مهلتــ دفاع نمیدے

تو کـﮧ رفتے ولے اے کــــاش بودے

یـﮧ بارҐ عاشقے رو مے چشیدے

چقدر گفتــҐ نرو دورت بگردҐ

بموלּ و مرهمے شو روے دردҐ

حالا کـﮧ غسل کامل کرده چشماҐ

منــҐ از با تو بودלּ توبـﮧ کــردҐ

یادتــ باشـﮧ کـﮧ بعد چند وقتـــ اگـﮧ تنها شے

حرفـــ قلبــــ مـלּ اینـﮧ ، نمیخواҐ باشے

درد مــלּ شدے ، بگو حالا ، با کے همدردے ؟!

خــدا لعنتتــ کنـﮧ وابستــҐ کردے ...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

شنبه 2 فروردين 1393برچسب:,به قلم: تنها

سال نو مبارک

4:31 بعد از ظهر

خــــدایا !

تقدیر خوبان را در بهــــار سبز و خرم ، آنگونه زیبا بنویس که جز لبخند آنها،چیز دیگری نبینم

ســــال نو مبارک

.

.

خودت گفتی وعده در بهـــار است / بهــار آمد دلـــم در انتظـــار است

بهار هر کسی عیــد است و نوروز / بهـــار عاشــقان دیـــدار یار است

.

.

آرزو دارم نــــوروزی که پیش رو داری, آغـــــــاز روزایی باشد که آرزو داری

.

.

روزگارت رنگ عشق،سالیانت پر فروغ،غصه باشد از تو دور

سال نو مبارک

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 29 اسفند 1392برچسب:,به قلم: تنها

ارزومند ارزوهایت ارزو

4:22 بعد از ظهر

با سال نو چه میکنی ؟ بی من براتــــ قشنگـــــ شده

پارسال همین موقع باهم ! اصلا دل تو تنگـــــ شده ؟

اصلا دل تو تنگـــــ شده !!!

من که از این سفره نو چیزی نمیخوامــــ از خـــدا

فقط میخوامــــ که بم بگه چرا شده ازمــــ جــدا ؟نگاه به من نکن اینمـــ یه روزی من کسی بودمــــ

عشق تو باعثش شده حالا که اینجوری شدمــــ

آرومه قلبـــ من قراره ارومــ ارومـــ ازمـــ جدا شه

تا زیر گریه میزنمـــ من انگار که اونمــــ از خداشه

غزال سردر گمــــ من فداتــــ بشمــــ چرا پّری

یه جور باهامــــ حرف میزنی انگار که خیلی دلخوری

بگو بذار خالی بشی بزن دلتـــ خنکــــ بشه

بزن که جای دستــــ تو رو صورتــــ من حکــــ بشهپر از تنهاییــمـــ ای کــاش بودی

که داره زندگیمــــ از دست میره

یه اهنگی گذاشتمـــ که می دونمـــ

اگه گوشش کنی گریتـــ میگیره

صدامـــ از گریه ی دیشبـــ گرفته

چه بارونی... چه احساسی... چه حالی...

با اشکامـــ باز مهمونی گرفتمـــ

همه چی هستـــ فقط جای تـــو خالیدارمـــ دنبال عکسامون میگردمـــ

همونا که لبـــ دریا گرفتیمـــ

اگه ما سهمـــ همدیگه نبودیمـــ

چرا توی دل همـــ جـــا گرفتیمـــ

چه مـعـصـومانه افتادی تو این عــکــس

چه لبخند نجیبی رو لباته

تــو میخندی و مــن گریمـــ گرفته

چقدر این خونه تشنه ی صداتهتـــو یادتـــ رفته وقتی گریه دارمـــ

برای اشکای مــن شونه باشی

تـــو یادتـــ رفته باید خونه باشی

باید پیش مــن دیوونه باشی

نگو خونه بگو دیوار بی درد

که سرتا پاشو خاموشی گرفته

مگه من توی تقدیرتـــ نبودمـــ

شاید دنیا فــراموشی گــرفته !!!من عاشق شدمـــ عاشق اون کسی

که اصلا نمیدونه چی میکشمـــ

کسی که به من بی توجه شده

اون که حتی نمیفهمه دل تنگشمـــ

از این خونه ی ساکتــــ و این اتاق

از اونکه بهش خیلی وابسته امـــ

از این حس تنهایی لعنتی

از اینکه نفس میکشمـــ خسته امـــــ .

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 29 اسفند 1392برچسب:,به قلم: تنها

ارزو ارزو

3:40 بعد از ظهر

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 29 اسفند 1392برچسب:,به قلم: تنها

ارزو ...............................................

8:14 قبل از ظهر

نفسم گرفت وقتی این عکسو دیدم...چیزی برای گفتن ندارم...هیییییی خدا...

ارزو ........................................

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 29 اسفند 1392برچسب:,به قلم: تنها

آرزو ..................................... کجایی؟

8:7 قبل از ظهر

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم :
می آید .....
می ماند ....
و به تنهائیم پایان میدهد
آمد .....
رفت ......
و به زندگی ام پایان داد ... !!

ارزو...................................................................


دلــم از نبودنت پر است . .

پر. . پر. . پر. .

آنقدر که گاهی ،

اضافه اش از چشمانم می چکد !

 

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 29 اسفند 1392برچسب:آرزو ,به قلم: تنها

عشق ....................

8:44 قبل از ظهر

  

عشق                                      بيداد    من

باختن                  يعني                    لحظه                 عشق

جان                          سرزمين             يعني                        يعني

زندگي                                 پاک من عشق                               ليلي و

قمار                                                                                    مجنون

در                              عشق يعني ...           شدن

ساختن                                                                               عشق

دل                                                                                   يعني

كلبه                                                                        وامق و

يعني                                                                   عذرا

عشق                                                           شدن

  من                                                عشق

 فرداي                                يعني

  كودك                        مسجد

  يعني             الاقصي

عشق  من

 

عشق                                      آميختن                                         افروختن

يعني                                 به هم          عشق                               سوختن

چشمهاي                      يكجا                    يعني                       كردن

پر ز                 و غم                            دردهاي             گريه

خون/ درد                                                   بيشمار

 

  عشق                                 من

    يعني                           الاسرار

    كلبه                  مخزن

         اسرار     يعني      

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

یک شنبه 12 آبان 1392برچسب:,به قلم: تنها

حرف دلت

9:48 قبل از ظهر

اگر خودکارتون فقط به اندازه نوشتن یک جمله جوهر داشت، چه جمله ای مینوشتید؟!

 ....

 

 جمله های منتخب:

تو نظرات بنویسید به اسم خودتون ثبت میشه

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 25 مهر 1392برچسب:,به قلم: تنها

بنگر که چگونه می افتی

11:27 قبل از ظهر

برگ در هنگام زوال می افتد

میوه در هنگام کمال می افتد

بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 29 شهريور 1392برچسب:,به قلم: تنها

بعد از هر لبخندی

11:26 قبل از ظهر

اگر هیچ وقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمی کنید،

 حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی او را سرزنش کنید.

 

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 29 شهريور 1392برچسب:,به قلم: تنها

کسانی که پشت سرتان حرف می زنند

11:30 قبل از ظهر

به کسانی که پشت سرتان حرف می زنند بی اعتنا باشید،

آنها به همان جا تعلق دارند،

دقیقا " پشت سرتان "

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:,به قلم: تنها

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد
خداباهامه!!! جملات زیبا ارزو ..................................... سال نو مبارک ارزومند ارزوهایت ارزو ارزو ارزو ارزو ............................................... آرزو ..................................... کجایی؟ عشق .................... حرف دلت کسانی که پشت سرتان حرف می زنند بنگر که چگونه می افتی بعد از هر لبخندی خطاهایم ................ مطالب خواندنی و عاشقانه پس این چی؟؟!! لطفا بخونید! انسانیت زنده است هنوز ... جملات احساسی و ناب روزه جملات احساسی زیبا و جذاب ! (تصویری) چه کسی بهتر از تو ؟! راهِ آسمـان همیشه بـاز است ... جملات احساسی زیبا و جذاب ! (تصویری) جملات احساسی زیبا و جذاب ! (تصویری) جملات احساسی زیبا و جذاب ! (تصویری) جمله های پر معنی اشتباه جـمـلـه هـای غـمـگـیـن و دردنـاک رفتی... آخرت عشق ؟؟؟؟؟؟؟ جملات زيبا از زنده ياد حسين پناهي دل نوشته ........... راحت شدي ... عاشق قسمت مي ترسيدم زندگي حضورت دوست داشتني زیباترین جملات عاشقانه يك نفر فرمول عشق کشف شد!!!!!!!!!! به ادم ها نخند .......... دستان تو مکه... عادت اشک میریزه عاشقانه دلم برات تنگه